Hoewel MJR TOM B.V. de informatie op deze website met uiterste zorg en nauwkeurigheid heeft samengesteld, kunnen aan deze website geen rechten ontleend worden. Beschikbare producten en diensten getoond op de website kunnen aan verandering onderhevig zijn. Getoonde afbeeldingen van kleuren en/of producten kunnen slechts ter indicatie bedoeld zijn. Werkelijke uitvoeringsmogelijkheden zijn beschikbaar op aanvraag. MJR TOM B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen in deze website. Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden.

MJR TOM B.V. behoudt zich nadrukkelijk het auteursrecht voor de op deze site verstrekte informatie, waaronder tevens grafische voorstellingen, fotomateriaal, beeldmerken en logo’s. Het is niet toegestaan enige op deze website verstrekte informatie (waaronder tevens grafische voorstellingen, fotomateriaal, beeldmerken en logo’s) openbaar te maken en/of te verveelvoudigen op welke wijze dan ook. Ook is het niet toegestaan deze op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of te verspreiden.